вівторок, 27 травня 2008 р.

Релігія — опіум... для бідних?


Побачив я планетарне інтернет-опитування "Чи вірите ви в бога?" і зразу помітив цікаву кореляцію з ВВП на душу населення. Тому я не полінувався і виписав дані в табличку. На жаль, репрезентативність інтернет-опитування є дуже сумнівною, тому я позначив червоним ті країни, де кількість опитаних була меншою двадцяти осіб. Що стосується решти країн, то зв'язок між рівнем доходів і релігійністю є очевидним. Серед країн, де кількість віруючих менша третини, ВВП на душу населення є більшим за $20 000 на рік (у світі в середньому $10 000). І навпаки: серед країн, де кількість вірян перевищує дві третини, тільки Тайвань, Саудівська Аравія й Арабські Емірати можуть похвалитися такими показниками. Причому останні дві існують за рахунок експорту нафти, якою їх, очевидно, наділив Господь, а Тайвань знаходиться на межі (67% вірян) при тому, що брали участь в опитуванні всього 58 осіб. Втім голосування, як я розумію, ще не завершилося, хоча з поточних даних картина вимальовується цілком зрозуміла: кількість віруючих в бога сильно пов'язана з кількістю бідних.

Треба тільки не забути повернутися до цього питання після закінчення голосування. Цікаво перевірити гіпотезу...

3 коментарі:

 1. А что здесь удивительного? По моему, та и должно быть - чем меньше в стране доход, тем меньше там уровень образования (причины обсуждать не будем). С другой стороны - чем меньше доход у населения, тем больше времени они тратят на обеспечение своей жизни и тем меньше его остается на размышление - значит больше поддаются пропаганде... в том числе и церковной...

  ВідповістиВидалити
 2. 2eking-go
  справді, залежність передбачувана і банальна. та цінність цього опитування не у викритті якихось неочевидних залежностей -- а у вражаючій наглядності: просто, і тому переконливо.

  ВідповістиВидалити
 3. Ось до­слі­джен­ня, яке го­во­рить про те, що рі­вень ре­лі­гій­нос­ти ви­зна­ча­є­ть­ся рів­нем со­ці­аль­ної не­рів­но­с­ти, а не прос­то бід­ніс­тю. Ре­лі­гій­ність у кра­ї­ні за­ле­жить від то­го, на­скіль­ки ви­со­кий був рі­вень со­ці­аль­ної не­рів­но­с­ти у най­ближ­чо­му ми­ну­ло­му. Так що ре­лі­гія — це справ­ді опі­ум для бід­них. Щоб не за­зд­ри­ли ба­га­тим, ма­буть...

  ВідповістиВидалити