вівторок, 14 липня 2009 р.

Oblico morale


Сьогодні з'явився прекрасний матеріял до нашої дискусії про мораль. В принципі, там все чарівно. Але б я хотів навести один красномовний епізод, який розкриває суть не тільки “аморальної еліти”, але й “вискоморальних низів”. Отже, про моральний портрет постраждалих:
Двое охотников из города Саврань Одесской области, имея лицензию на отстрел утки, приехали на своей машине в депутатские угодья. Охотились под селом Розношенцы соседнего Ульяновского района.
Але це тільки преамбула, оскільки в самому мисливстві нічого протизаконного, на жаль, нема...
Охота на утку не удалась, зато под вечер вдруг напали на кабанов. Решили сбраконьерничать – удачно.
Ну, не вдалося качку вполювати, зате кабан попався. «Замордуємо цю тварину, може прокатить» — так подумали ці маленькі ™ українці. Але не так сталося, як гадалося...
Когда уже грузили добычу в машину, откуда ни возьмись, налетели то ли бандиты, то ли егеря. Один охотник – Любчинский сумел убежать. Второго – Бевзюка - братва Лозинского доставила на охотничью базу, закрыла в гараже, предварительно зверски избив. Утром в гараже появился Лозинский. Тот предупредил: еще раз увижу здесь – убью. Но на этом дело не закончилось. Лозинский рассудил чисто по-бандитски: охотники «попали». В тот же день суд осудил Бевзюка на 15 суток якобы за хулиганку, того посадили в камеру. Вскоре объявился Любчинский, который разыскивал пропавшего товарища. Ему тоже организовали пятнадцать суток. После этого каждый день в камеру заходили бандиты Лозинского и смертным боем били одесских охотников. Так длилось неделю. А тем временем супруги заложников собирали выкуп. Одна женщина привезла четыре тонны пшеницы, вторая – четыре тонны кукурузы.
Чіста па-панятіям розібралися... Все в порядку! Цікаво, як би ці постраждалі поводилися б, якщо опинилися б на місці Лозінського? Я думаю, що, можливо, вони б і не бєспрєдєльнічали, але долю свою збирали б з ввірених їм холопів не гірше!
Большинство жителей села Грузьке живет исключительно со своих огородов. Пользоваться дарами леса, который в районе – едва ли не главное богатство, им запрещено под страхом смерти.
Як гарно сказано про дари лісу... І то правда, не пшеницю ж сіяти, не худобу ж розводити — ліс є! Ліс нагодує! А ще, коли я прочитав цю статтю, то згадав старенький анекдот, в який я вніс невеличку поправку...
Переміг Тимоха на вибрах, зібрав свою команду, та й каже:
— Ну, майно ми вже з вами поділили, чи не час подумати про народ?
— Правду кажеш, Тимохо, душ би по п'ятсот для початку не завадило б...
Шановні голованівці, не забудьте проголосувати так, як вам скаже начальство!
Лозинский, который в 2004 году активно содействовал «победе» кандидата от «Партии Регионов» на выборах в Голованевском районе, позже, когда Виктор Меведчук начал активно сотрудничать с БЮТ, оказался в рядах самого прекрасного блока. Он хвастался окружению: в 2007-м, на досрочных выборах мог выбирать между ПР и БЮТ. В итоге остановился на последнем.

4 коментарі:

 1. Ну це мою дум­ку тіль­ки під­твер­джує, рі­вень мо­раль­ної де­гра­да­ції обер­не­но про­пор­цій­ний со­ці­аль­но­му ста­но­ви­щу.
  Мис­лив­ці то­му й не де­пу­та­ти, що якісь мо­раль­ні га­ль­ма ще є, у лю­дей во­ни не стрі­ля­ли.
  Ло­зин­сь­кий на са­мій вер­хів­ці, бо чхав на за­галь­но­люд­сь­кі цін­нос­ті. Ці­ка­во ін­ше, він пе­ре­ко­на­ний, що йо­го жер­т­ви не під­ні­муть на ньо­го ру­ку, не під­сте­ре­жуть з ча­сом з руш­ни­цею, не шу­ка­ти­муть кі­ле­ра, не під­кла­дуть ви­бу­хів­ку, хо­ча мож­ли­во, на­зав­ж­ди втра­ти­ли здо­ро­в’я.
  Що стри­мує лю­дей від кри­ва­вої по­мс­ти? Страх чи мо­раль?

  ВідповістиВидалити
 2. Моя точ­ку зо­ру по­ля­гає в то­му, що і мис­лив­ці, і де­пу­та­ти, за яких во­ни го­ло­су­ють, — всі чха­ти хо­ті­ли на за­галь­но­люд­сь­кі мо­раль­ні цін­нос­ті. То­му що во­ни ма­ють свої, ин­ші мо­раль­ні цін­нос­ті: по­ня­тія. Так от по по­ня­ті­ях Ло­з­ін­сь­кий має пра­во їх під­стр­ли­ти, а во­ни йо­го — ні. Як­би во­ни ви­би­ли­ся в де­пу­та­ти, то бу­ло б на­в­па­ки. Та­кі від­но­си­ни в ук­ра­їн­сь­ко­му сус­пі­ль­с­т­ві. Та­ка мо­раль... За­по­бі­ган­ня хо­ло­па пе­ред па­ном не є озна­кою ви­щої мо­ра­лі хо­ло­па.

  ВідповістиВидалити
 3. Я трошки копнув історію, здається такими ми були завжди.

  Ну хоч руб­ри­ку ок­ре­му від­кри­вай!

  А ма­буть вар­то, я на пи­тан­нях мо­ра­лі за­цик­лив­ся.
  З відсутністю мо­ра­лі по­го­див­ся, з се­ред­ньо­віч­ною мо­рал­лю — ні. не спри­й­має ду­ша те, що ба­чать очі :). Під­бір­ка та­ких ста­тей була б як дзер­ка­ло. По­ка­зує хто ми є.

  ВідповістиВидалити