четвер, 3 грудня 2009 р.

Я — за Ющенка!


Тепер можна буде до мене в гості приїхати без візи.

http://s51.radikal.ru/i133/0912/e2/1a8e8743ba9b.jpg

Якби ще з рештою країн Латинської Америки підписали такі угоди — яке полегшення було б! Чого народ стібається, не розумію...

8 коментарів:

 1. Та підписано чи не з половиною країн латинської та південної америки. Подивись на сайті МЗС України.

  ВідповістиВидалити
 2. А кон­к­рет­но? Бо я в Мек­си­ку їз­див з ві­зою. В Ар­ген­ти­ну теж. В Чи­лі, пи­шуть, що теж тре­ба... Оце з Бра­зи­лі­єю і з Па­раг­ва­єм під­пи­са­ли в цьо­му ро­ці. На­віть з Уруг­ва­єм ві­зо­вий ре­жим!

  ВідповістиВидалити
 3. О, Ріо, Ріо...
  Як казав О.Бендер - "Збилась мєчта ідота".

  ВідповістиВидалити
 4. Во­ни ще обі­ця­ють за кіль­ка ро­ків зро­би­ти швид­кіс­ний по­їзд з Сан‐Па­у­лу до Ріо... =)

  ВідповістиВидалити
 5. На офіційному сайті МЗС України є "Перелік іноземних країн та режим вїзду до них громадян України". Хотів скинути зсилку, але не можу цього зробити, бо чому в вікно коментарая зсилки не копіюються. Але той перелік можна легко найти ввівши в пошук в Гугл або на сайті МЗС. Серед безвізових країн Гондурас, Нікарагуа, Гватемала, Парагвай, Сальвадор та інші

  ВідповістиВидалити
 6. З 21 кра­ї­ни Ла­тин­сь­кої Аме­ри­ки без­ві­зо­вий ре­жим у нас тіль­ки з ві­сь­мо­ма: з Бра­зи­лі­єю, Ек­ва­до­ром, Са­ль­ва­до­ром, Гва­те­ма­лою, Гон­ду­ра­сом, Ні­ка­ра­гуа, Па­раг­ва­єм й Уруг­ва­єм. Ще на Га­ї­ті ві­за офор­м­лю­є­ть­ся в ае­ро­пор­ті — мо­же­мо за­ра­ху­ва­ти. Уго­да як мі­ні­мум з Па­раг­ва­єм і Бра­зи­лі­єю бу­ла під­пи­са­на тіль­ки в цьо­му ро­ці. З Уруг­ва­єм теж не­дав­но: я три ро­ки то­му пи­тав — ще бу­ла по­тріб­на ві­за. Ця «чи не по­ло­ви­на» якось не ду­же вра­жає. Не зди­ву­ю­ся, як­що біль­шість з цих кра­їн вза­га­лі ні з ким ві­зо­вий ре­жим не за­про­ва­д­жу­ва­ли... Хай там що, та з усі­ма круп­ни­ми кра­ї­на­ми, крім Бра­зи­лії, в нас усе ще ві­зо­вий ре­жим!

  ВідповістиВидалити
 7. Ну, то ще Домініканську Республіку. Там теж віза в аеропорту. Навіть не віза, а карта туриста. На власній шкірі переконався. А якщо покопатися, то мо ще з десяток країн знайдеться де віза і не віза зовсім.

  ВідповістиВидалити
 8. Ціл­ком мож­ли­во, але мій до­свід по­ки що го­во­рить про­ти­леж­не. :)

  ВідповістиВидалити