середа, 19 травня 2010 р.

Суїцидальність і релігійність


Побачивши сьогодні статистику суїцидів, мені захотілося додати її до статистики релігійности. Якщо подивитися на результат, можна бачити, що релігія явно зменшує кількість самогубств. Серед країн де менше 50 осіб на мільйон вирішує протягом року позбутися життя, тільки в Парагваї релігійних не більшість. І то ще невідомо, у що ті парагвайці вірять, — може ті, хто заявив, що в бога не вірить, насправді вірить у духів чи ще щось таке...
Хоча рівень прибутків і кількість суїцидів негативно корелюють з релігійністю, між собою вони корелюють слабко. Схоже, що релігійність компенсує схильність до самогубств через низький рівень життя. Підтвердженням цьому можуть слугувати пострадянські країни, які декларують високу релігійність (очевидно, не завжди щиро) і мають нійвищий рівень самогубств у світі. 
Втім, цілком можливо, що негативна кореляція пояснюється прямою забороною релігії на самогубство. Непогано було б подивитися на який-небудь инший параметр задоволености життям, на який би релігійні забобони прямо не впливали... Також мені дуже цікаво, як це китайцям удалося довести жінок до того, що вони кінчають із собою частіше за чоловіків?!

4 коментарі:

 1. сашко, додай до картини середній рівень освіти в країні. думаю, теж буде тобі над чим подумати.

  ВідповістиВидалити
 2. натяк: думаю, статистика самогубств сильніше корелює якраз із освітою, зокрема з навантаженням на дітей в період навчання та з середньою довжиною цього періоду. а релігійність — також корелює саме з цими показниками… і лише як наслідок — самогубства і регілійність корелюють між собою.

  ВідповістиВидалити
 3. Кореляція не означає причинність. (Вікіпедія).

  ВідповістиВидалити
 4. ста­тис­ти­ка са­мо­губ­ств си­ль­ні­ше ко­ре­лює як­раз із ос­вітою, зо­кре­ма з на­ван­та­жен­ням на ді­тей в пе­рі­од на­вчан­ня та з се­ред­ньою дов­жи­ною цьо­го пе­рі­о­ду

  Ці­ка­ва дум­ка. Тре­ба бу­де по­ди­ви­ти­ся.

  Ко­ре­ля­ція не озна­чає при­чин­ність.

  Я знаю. Са­ме то­му вжи­ваю сло­ва «схо­же» і «мож­ли­во». ;)

  ВідповістиВидалити