субота, 9 червня 2012 р.

Абсолютне зло


В Айн Ренд є цікаве порівняння фашистів і комуністів:
Основною характеристикою соціалізму (і комунізму) є суспільна власність засобів виробництва, а отже — скасування приватної власности. Правом власности є право користуватися і розпоряджатися. За фашизму, люди зберігають видимість або вдають існування приватної власности, проте уряд зберігає повну владу над її використанням і можливістю розпоряджатися...

За фашизму громадянам залишають обов'язки, що випливають з володіння власністю, без свободи дії і без жодної переваги від володіння. При соціалізмі, урядо́ві чиновники набувають усіх переваг володіння без будь-яких обов'язків, позаяк формально цим майном вони не володіють, а лише мають право користування — принаймні до наступної чистки. В усякому разі, урядо́ві чиновники отримують економічну, політичну та законну владу над життям і смертю громадян...

В обох системах, жертовність застосовується як магічна, безальтернативна відповідь на будь-яку кризу, а „суспільне благо“ стає вівтарем для заклання жертв. Проте є стилістичні відмінності в акцентах. Соціалістично-комуністичні вісь годує жертв обіцянками досягти достатку, матеріяльного комфорту та безпеки у невизначеному майбутньому. Фашистсько-нацистська вісь зневажає матеріальний комфорт і безпеку та звеличує духовний обов'язок невизначеного роду, службу й завоювання. Соціалістично-комуністична вісь пропонує своїм жертвам примарний соціальний ідеал. Фашистсько-нацистська вісь пропонує лише довільні балачки про невизначені форми расової або національної „величі“. Соціалістично-комуністична вісь проголошує грандіозний економічний план, від якого щороку доводиться відмовлятися. Фашистсько-нацистська вісь лише звеличує лідерство — лідерство без мети, програми і напрямка — лише владу заради влади.
Таке протиставлення дає враження, що насправді ці системи не відрізняються. Адже навіть так звані відмінності в акцентах виглядають дуже примарними, особливо коли згадати, що нацисти прекрасно справлялися з постановкою соціяльно-економічної мети очищення „життєвого простору“ від „неповноцінних рас“, що мало призвести до цілком уявного соціального ідеалу благополуччя і процвітання „вищої раси“, а, з иншого боку, комуністам непогано вдавалося іґнорувати „тимчасові матеріяльні негаразди“ заради „світлого маймбутнього“, прославляти мудрість лідерів, „інтернаціональний борг“ і службу „справі пролетаріяту“. Ну а замість расової величі комуністи використовують класову.

Але насправді відмінність між цими тоталітарними напрямками є. І вона не така позірна, як здається на перший погляд. Ця різниця, на мою думку, якраз і полягає у відмінності між расою (нацією) і класом. Хоча на практиці расовим або класовим ворогом за необхідності можна призначити будь-кого, ідеологічна спрямованість грає вирішальну роль.

Що таке ворожа раса? Це всього лише довільно обрана група „чужих“ — це можуть бути жиди євреї, цигани роми, негри чорні, або й усі разом. До чого зводиться боротьба „за расу“? У гіршому випадку до геноциду — винищення цілих народів. Попри те, що це є абсолютно негуманним актом, нічого нового в цьому плані (окрім хіба масштабів) фашизм не привніс. Всю історію, яку ми можемо прослідкувати, люди саме цим і займалися — вбивали, винищували і навіть їли своїх сусідів за те, що вони молилися не тим богам, мали не такий колір шкіри, говорили не такою мовою — і навіть просто так, бо дуже хотілося! А коли дуже хочеться вбити сусіда, то привід завжди знайдеться...

Але поняття класу — точніше „класу експлуататорів“ — це новітнє поняття. Боротьба проти цього класу — це боротьба проти людей, які мають. Відповідно боротьбу ведуть ті, хто не має. У чому тут принципова відмінність від боротьби проти иншої раси? Відмінність у тому, що до людей, які щось мають, автоматично належать всі ті, хто приносить найбільшу користь иншим.

Це, звичайно, не означає, що всі власники є найкориснішими членами суспільства, але найкорисніші, як правило, стають власниками. Просто тому, що суспільство, яке не цінує і не винагороджує корисність існувати не може. Отож боротьба проти „класу експлуататорів“ — це завжди боротьба проти найкорисніших членів суспільства. Відповідно спиратися в цій боротьбі комуністи можуть лише на найнікчемніших його членів — люмпенів. Отже комуністична боротьба — це вже не боротьба проти групи людей за якоюсь довільною ознакою. Ця ознака цілком визначена — корисність. Комуністична боротьба — це боротьба людей нікчемних проти людей корисних: найталановитіших, найпрацьовитіших, найвідповідальніших — і це те головне, що відрізняє комунофашизм від усіх инших типів фашизму.

Тенденція всякої комуністичної боротьби — це винищення всіх, хто є корисним для суспільства. Винищення кращих його представників. Якщо нацисти винищували лише цвіт єврейства, лишаючи при цьому живими найкращих представників „арійської раси“, то комуністи винищували найкращих незалежно від того, яку форму носа вони мали чи якою мовою розмовляли. Тому комуністичний геноцид — це не просто злочин проти людяности. Це злочин проти біології: це антиселекція — цілеспрямований відбір у людській популяції найгірших. І плоди цієї антиселекції ми пожинаємо вже сьогодні...

14 коментарів:

 1. Сформульовано непогано, але трохи ідеалізовано.

  «але найкорисніші, як правило, стають власниками.»

  Важко назвати нинішній українську бандитсько-рейдерську еліту особливо корисними людьми.

  Тут спостерігається дуже цікавий момент, трансформація соціалістичної моделі у феодальну.
  На капіталізмі вони довго не затримаються, бо бояться чесної конкуренції.
  Та і не чесної також бояться, а тому намагатимуться поділити все що можна між тими з ким на їх думку можна домовитися і знищити усіх потенційних конкурентів у зародку. Ось вам «малий бізнес», ось вам кілери і рейдери.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Са­ме рей­де­ри та бан­ди­ти і є най­ко­рис­ні­ши­ми в ук­ра­їн­сь­ко­му сус­пі­ль­с­т­ві, яке спе­ці­а­лі­зу­є­ть­ся на екс­пор­ті та транс­пор­ту­ван­ні си­ро­ви­ни до ци­ві­лі­зо­ва­них кра­їн.

   В Ук­ра­ї­ні не­ма ка­пі­та­ліз­му. Є ли­ше де­які йо­го еле­мен­ти — са­ме ті, які іс­ну­ють у фе­о­даль­но­му сус­пі­ль­с­т­ві. Що сто­су­є­ть­ся пе­ре­хо­ду до фе­о­да­ліз­му, при­мі­тив­ні­шої фор­ми сус­пі­ль­них від­но­син, — то це є за­ко­но­мір­ним ре­зуль­та­том де­гра­да­ції.

   Видалити
  2. Добре, нехай рейдери і бандити найкорисніші у сучасному українському суспільстві, але ж найкорисніші не для суспільства? Тоді для кого? Для когось зовні? Тоді все логічно, але знову виникає питання, чому суспільство таке що власність отримують найкорисніші для інших суспільств і що з цим суспільством робити?
   Чекати поки воно або зміниться або згине?

   Видалити
  3. Що озна­чає «не для сус­пі­ль­с­т­ва»? На те­ри­то­рії Ук­ра­ї­ни іс­нує люд­сь­ка по­пу­ля­ція, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ть­ся на пев­них ви­дах ді­я­ль­нос­ти. І це зо­всім не про­ду­ку­ван­ня но­віт­ніх тех­но­ло­гій. На­зи­ва­є­ть­ся ця ді­я­ль­ність де­ри­ба­ном. Се­ред по­пу­ля­ції є осо­би, які де­ри­ба­нять най­більш ефек­тив­но. І са­ме во­ни за­раз при вла­ді і при гро­шах.

   Що з цим ро­би­ти — це вже ціл­ком ин­ше пи­тан­ня...

   Видалити
  4. Дерибан закінчується, ресурс не є невичерпним.

   Євро 2012 знаменує початок нового етапу, етапу дерибану переважно бюджетних коштів.

   Але бюджет потрібно якось поповнювати, і як би януковичі не намагалися змавпувати російську систему дерибану, російську нафту і газ з повітря не зробиш, а для видобутку власних ресурсів потрібно докладати значно більших зусиль.
   Братки прибирають до рук ефективні виробництва прибираючи ефективних власників, цей вид діяльності суспільству тільки шкодить, шкодить з будь якої точки зору.
   Мені здається в Україні власність опинилася у руках людей, які найефективніше знищують суспільство, знищують середовище у котрому існує їхня власність. Цього я не можу зрозуміти.

   Видалити
  5. Іс­ну­ють смер­те­ль­ні хво­ро­би. Смерть но­сія хво­ро­би при­зво­дить до pни­щен­ня по­пу­ля­ції бак­те­рій, які цю хво­ро­бу ви­кли­ка­ли. Ду­маю, це ана­ло­гіч­на си­ту­а­ція.

   Видалити
  6. Сподівався на більший оптимізм.
   Вочевидь все так і є.
   Сам знаю.

   Видалити
 2. Мені здається абсолютне зло не система.

  Абсолютне зло це Жлоб.

  Жлоби створюють зручні для них системи.

  Системи трансформуються, жлоби залишаються, тому суть системи міняється мінімально.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Жло­би є всю­ди. Але не всю­ди во­ни до­мі­ну­ють.

   Видалити
  2. безумовно, та домінування жлобів у українському суспільстві призводить до того що власність отримують ті хто найкорисніший для суспільств сусідніх країн

   Видалити
 3. У трактовці Ренд різниці й не може бути. Адже вона є апологетом лібералізму, а фашизм та комунізм є супротивниками цієї ідеології однаковою мірою. Тож це схожість чисто ситуаційна, інструментальна: вона помітна саме з перспективи порівняння лібералізму та неліберальних ідеологій.

  Ваші зауваження щодо комунізму та класу власників мені видаються дещо нелогічними. Окей, в певний момент лідерами та власниками стають здібні люди. Але ж власність передається у спадок, а от корисні якості не обов’язково успадковуються з такою прямотою. Отже клас власників не складається з винятково здібних людей. До речі, ідея про боротьбу генетично "здібних і корисних" з генетичним "люмпеном" вам нічого не нагадує? Тезу про "злочин проти біології" гарно вписується у рамки нацистської ідеології. Такі прояви свідчать про певну спорідненість капіталізму як економічної системи та фашизму як системи політичної. Таким чином, розкласти політичні ідеї по поличках та чітко визначити "правильні" й "неправильні" неможливо, будь-який висновок є доволі умовним, про що варто пам’ятати.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. На­віть важ­ко щось пи­са­ти у від­по­відь, адже ви чи­та­ли цей до­пис по‐ді­а­го­на­лі, чи не так?

   1. Я на­вів ци­та­ту Айн Ренд, яка сто­су­є­ть­ся не схо­жос­ти, а як­раз від­мін­нос­тей. І мо­ва са­ме про те, що ці від­мін­нос­ті є, оче­вид­но, ду­же умов­ни­ми.

   2. Але ж влас­ність пе­ре­да­є­ть­ся у спа­док, а от ко­рис­ні якос­ті не обо­в’яз­ко­во ус­пад­ко­ву­ю­ть­ся з та­кою пря­мо­тою.

   На це є від­по­відь у тек­с­ті, яку я, до ре­чі, на­вмис­не ви­ді­лив жир­ним.

   Ці­ка­во та­кож, що ви ви­бра­ли най­слаб­ший ар­гу­мент з мож­ли­вих, адже ра­зом із гро­ши­ма, хоч і не зав­жди, але як пра­ви­ло, ус­пад­ко­ву­ю­ть­ся й су­про­від­ні якос­ті. І, до ре­чі, не­обо­в’яз­ко­во ге­не­тич­но — вплив ви­хо­ван­ня ще ні­хто не ска­со­ву­вав.

   Я б на ва­шо­му міс­ці зга­дав про зло­ді­їв і шах­ра­їв, які ино­ді ста­ють мі­льяр­де­ра­ми. Особ­ли­во по­ка­зо­ви­ми є ви­пад­ки ви­ска­ку­ван­ня за­між, роз­лу­чен­ня і роз­діл май­на, ос­кіль­ки це вза­га­лі є за­кон­ною ді­я­ль­ніс­тю...

   Про­те все це аж ні­як не за­пе­ре­чує те, що я тут пи­сав...

   3. До ре­чі, ідея про бо­ро­ть­бу ге­не­тич­но «здіб­них і ко­рис­них» з ге­не­тич­ним «люм­пе­ном» вам ні­чо­го не на­га­дує? Те­зу про «зло­чин про­ти біо­ло­гії» гар­но впи­су­є­ть­ся у рам­ки на­цис­т­сь­кої іде­о­ло­гії.

   Ні, не на­га­дує. І я аб­со­лют­но не ба­чу, як мою аб­со­лют­но ін­тер­на­ці­о­наль­ну те­зу мож­на впи­са­ти в іде­о­ло­гію на­циз­му. Ні, я не за­пе­ре­чую, за ба­жан­ня це зро­би­ти мож­на, але ло­гі­кою тут і не пах­не.

   До ре­чі, хо­чу за­ува­жи­ти, що ге­не­ти­ку тут зга­ду­є­те ви, а не я. При­чо­му в ме­не сл­ка­да­є­ть­ся вра­жен­ня, що це еле­мент бо­ро­ть­би з ці­єю «бур­жу­аз­ною псев­до­на­у­кою»...

   4. Та­кі про­яви свід­чать про пев­ну спо­рід­не­ність ка­пі­та­ліз­му як еко­но­міч­ної сис­те­ми та фа­шиз­му як сис­те­ми по­лі­тич­ної.

   Рів­но в тій са­мій мі­рі, в якій ка­пі­та­лізм є спо­рід­не­ним до со­ці­а­ліз­му як по­лі­тич­ної сис­те­ми. І фа­шизм, і со­ці­а­лізм є те­чі­я­ми, при­зна­чен­ням яких є ґвал­ту­ван­ня ка­пі­та­ліс­тич­ної еко­но­мі­ки.

   5. Та­ким чи­ном, роз­клас­ти по­лі­тич­ні ідеї по по­лич­ках та чіт­ко ви­зна­чи­ти «пра­ви­ль­ні» й «не­пра­ви­ль­ні» не­мож­ли­во, будь‐який ви­сно­вок є до­во­лі умов­ним, про що вар­то па­м’я­та­ти.

   Як­що не за­й­ма­ти­ся тер­мі­но­ло­гіч­ни­ми ма­ні­пу­ля­ці­я­ми, то, на мою дум­ку, ціл­ком мож­ли­во. А кри­те­рі­єм пра­ви­ль­нос­ти по­лі­тич­ної док­т­ри­ни є до­свід і до­слід. Тоб­то ус­піш­ність кра­їн, які цю док­т­ри­ну най­більш по­слі­дов­но прак­ти­ку­ють.

   Видалити
  2. Власне, ви теж мій коментар не так вже й уважно читали :) Я ж написав: Ренд бачить так мало відмінностей саме тому, що є апологетом лібералізму. Але це не так важливо. Набагато цікавішою є та теза, яку ви виділили в тексті. Адже вона є цілковито неправдивою. Період первісного накопичення капіталу висуває уперед, звісно, найбільш ініціятивних індивідів. Але факт корисности їх нащадків сумнівний: я не думаю, що ви маєте якісь підтвердження цієї гіпотези. Клас визначається лише і лише економічними характеристиками: особисті якості індивідів не мають ніякої ролі.
   Щодо нацизму: я не мав на увазі саме національний шовінізм. Як ви цілком правильно зазначили у своєму дописі: за необхідності расовим або класовим (національним, релігійним etc) ворогом може стати хто завгодно, це часто лишень ярлик, який навішують для зручности боротьби. Тож суть не в національному шовінізму, а в утисках однією групою населення інших груп. Під час періодів "дикого капіталізму" буржуазія діє саме так, навіть генетичні теорії створює на зразок вашого соціял-дарвінізму. Проти генетики як такої я нічого маю, але вона не може нічого нам оповісти про гени людей, що жили навіть 3-5 століть тому, тож не може підтвердити генетичне успадкування корисних якостей у межах класу.
   І насамкінець трохи про "успішість". Ви не замислювалися над значенням цього терміну? Що є успіхом? Це термін доволі суб’єктивний. Хто буде судити про "успішність" країн? Ви? Тоді "успішність" буде лишень артефактом вашої свідомости. Варто пам’ятати, що оцінкові судження не є об’єктивними. Тут і буде певний елемент маніпуляції: ви виділяєте як успішні країни, політична система яких вам просто подобається. Людина з іншими поглядами виділила б інакшим чином і то теж була би психологічна підтасовка.

   Видалити
  3. Влас­не, ви теж мій ко­мен­тар не так вже й уваж­но чи­та­ли :) Я ж на­пи­сав: Ренд ба­чить так ма­ло від­мін­нос­тей са­ме то­му, що є апо­ло­ге­том лі­бе­ра­ліз­му.

   Цю ва­шу дум­ку ви аб­со­лют­но ні­чим не під­твер­ди­ли. Ви вва­жа­є­те, що са­ме лі­бе­ра­лізм не до­зво­ляє їй по­ба­чи­ти сут­тє­ві від­мін­нос­ті? Ва­ше пра­во. Але знач­но пе­ре­кон­ли­ві­ше бу­ло б ука­за­ти на ці від­мін­нос­ті.

   На­ба­га­то ці­ка­ві­шою є та те­за, яку ви ви­ді­ли­ли в тек­с­ті. Адже во­на є ціл­ко­ви­то не­прав­ди­вою. Пе­рі­од пер­віс­но­го на­ко­пи­чен­ня ка­пі­та­лу ви­су­ває упе­ред, звіс­но, най­більш іні­ці­я­тив­них ін­ди­ві­дів. Але факт ко­рис­нос­ти їх на­щад­ків сум­нів­ний: я не ду­маю, що ви ма­є­те якісь під­твер­джен­ня ці­єї гі­по­те­зи.

   Ви про­дов­жу­є­те за­пе­ре­чу­ва­ти те, що я не пи­сав. Ви на­вмис­не це ро­би­те, чи прос­то не ро­зу­мі­є­те на­пи­са­но­го? Ще раз по­вто­рюю: я не ствер­джу­вав що лю­ди, які ус­пад­ку­ва­ли ба­гат­с­т­во є най­ко­рис­ні­ши­ми. Чи мо­же ви уяв­ля­є­те, що є та­кий со­бі пе­рі­од пер­віс­но­го на­ко­пи­чен­ня ка­пі­та­лу, ко­ли лю­ди­на мо­же ста­ти ба­гатою, а по­тім, піс­ля за­кін­чен­ня цьо­го ча­рів­но­го пе­рі­о­ду, вступ у клуб ба­га­ті­їв стає не­мож­ли­вим?

   Що­до на­циз­му: я не мав на ува­зі са­ме на­ці­о­наль­ний шо­ві­нізм.

   А що ж то­ді по‐ва­шо­му є на­циз­мом, як­що ви не ма­є­те на ува­зі на­ці­о­наль­ний шо­ві­нізм???

   Тож суть не в на­ці­о­наль­но­му шо­ві­ніз­му, а в утис­ках од­ні­єю гру­пою на­се­лен­ня ін­ших груп. Під час пе­рі­о­дів «ди­ко­го ка­пі­та­ліз­му» бур­жу­а­зія діє са­ме так, на­віть ге­не­тич­ні те­о­рії ство­рює на зра­зок ва­шо­го со­ці­ял‐дар­ві­ніз­му.

   Са­ме як? При­пи­сує лю­дям влас­ні фан­та­зії, як оце ро­би­те ви? І що ви ма­є­те на ува­зі під «ди­ким ка­пі­та­ліз­мом»? Пе­ре­хід­ний пе­рі­од між фе­о­да­ліз­мом та ка­пі­та­ліз­мом? Так, у цей пе­рі­од бур­жу­а­зі­я справ­ді ро­бить «жах­ли­ві» ре­чі: зне­ва­жає фе­о­даль­ні при­ві­леї, спри­яє зві­ль­нен­ню лю­дей з крі­пац­т­ва, бо­ре­ть­ся про­ти «свя­щен­ної» вла­ди мо­нар­ха. Зви­чай­но фе­о­да­ли вва­жа­ють усе це утис­ка­ми, але по фак­ту це пря­мо про­ти­леж­ний про­цес. Чи ви не згод­ні?

   не мо­же під­твер­ди­ти ге­не­тич­не ус­пад­ку­ван­ня ко­рис­них якос­тей у ме­жах кла­су

   Ну так це ва­ша проб­ле­ма: це ж ви по­ча­ли роз­мо­ву про ге­не­тич­не ус­пад­ку­ван­ня якос­тей у ме­жах кла­су. І як­що ці сло­ва не під­твер­джу­ю­ть­ся на­у­ко­во, то, мож­ли­во, цю ідею слід прос­то при­пи­ни­ти об­го­во­рю­ва­ти, ос­кіль­ки во­на не має ні­чо­го спі­ль­но­го з ре­аль­ніс­тю?

   Ви не за­мис­лю­ва­ли­ся над зна­чен­ням цьо­го тер­мі­ну? Що є ус­пі­хом? Це тер­мін до­во­лі су­б’­єк­тив­ний. Хто бу­де су­ди­ти про «ус­піш­ність» кра­їн?

   Справ­ді, ус­піх є по­де­ку­ди пи­тан­ням су­б’­єк­тив­ним. І на­віть ус­піш­ність кра­їн мож­на оці­ню­ва­ти по‐різ­но­му. Та як­що од­на гру­па кра­їн є на­стіль­ки при­ваб­ли­вою для жит­тя, що ту­ди сто­їть чер­га ба­жа­ю­чих пе­ре­їха­ти, або, при­най­м­ні при­їха­ти на за­ро­біт­ки, а з ин­ших кра­їн у той же час лю­ди прос­то ті­ка­ють у будь‐який до­ступ­ний їм спо­сіб, то пер­ша гру­па кра­їн мо­же вва­жа­ти­ся об’­єк­тив­но ус­піш­ною. У то­му сен­сі, що в ній лю­дям ус­піш­но за­без­печ­но ліп­ші умо­ви жит­тя. Ну а дру­га гру­па, від­по­від­но, — не­ус­піш­ною. І ні­яких ма­ні­пу­ля­цій тут я не ба­чу.

   Видалити