четвер, 26 вересня 2013 р.

Про нашу історію™


Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Ю. Нестеренко

Кожному придурку, який мені бовкне щось про непотрібність демонтажу пам’ятників Леніну, бо це наша історія™, відтепер я показуватиму це відео.

Більше нічого не потрібно доводити — це неспростовний доказ того, що з комунофашистами не можна домовлятися.

І ніяких поступок: ніяких „спеціяльно виділених місць© для зберігання демонтованих пам’ятників“ — лише повне знищення. І не лише леніних, петровських, ватутіних чи косіорів, а всієї совєцької атрибутики, топоніміки, включно з пам’ятниками «великої перемоги», «воїнам інтернаціоналістам» і «невідомим солдатам» — все це необхідно просто стерти з мапи України! Ну і, звичайно, кожен совєцький окупант і колабораціоніст повинен бути покараний відповідно до своїх злочинів. Без строку давности. Без урахування віку. Без пільг для родичів, які втратили „законний“ спадок у вигляді землі, відібраної в кримських татар, чи квартири, отриманої після виселення „буржуазних націоналістів“. І, зрозуміло, що ніяких громадянських прав для окупантів! Тільки після цього можна дискутувати про те, якими мають бути податки, наскільки допустимим є державне регулювання, захист національного виробника, необхідність державної ідеології тощо. І доки цю очисну роботу не буде проведено, ніяка асоціація з ЄС не допоможе.

2 коментарі:

 1. О, іс­то­рія має своє про­дов­жен­ня в справ­ж­ньо­му ду­сі ук­ра­їн­с­т­ва®. Ук­ра­їн­с­т­во при­вер­не ува­гу до ці­єї по­дії і бу­де по­пу­ля­ри­зу­ва­ти твор­чу спад­щи­ну! Отак.

  А ще, не­бай­ду­жі лю­ди звер­ну­ть­ся в ме­рію з при­во­ду па­м’ят­но­го зна­ку Штей­фо­ну, який на чолі РуССкого корпусу Вер­махн­ту уби­вав, тобто, перепрошую, при­нуж­дав до ми­ру хах­ля­ць­ких недолюдей. А по­тім мож­на скар­жи­ти­ся в Мос­сад!

  Втім, я вам і без Мос­са­ду ска­жу: всі, хто за­й­ма­є­ть­ся очис­т­кою ук­ра­їн­сь­кої зем­лі від ук­ра­їн­ців є ан­ти­фа­ши­ста­ми, а всі, хто їм чи­нить спро­тив, є фа­ши­ста­ми — і ні­чо­го скар­жи­ти­ся. Тре­ба тер­пі­ти і дя­ку­ва­ти ха­зя­ям, дя­ку­ва­ти і тер­пі­ти! Так пе­ре­мо­же­мо!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. До ре­чі, тут у нас не­дав­но бу­ли за­во­ру­шен­ня. Зна­є­те че­рез що? Ні, ні­яка вла­да не по­смі­ла під­ня­ти ру­ку на па­м’ят­ник жод­но­му бра­зиль­сь­ко­му ді­я­че­ві — во­ни не са­мо­губ­ці. Во­ни ли­ше дві­чі по­спіль під­ви­щи­ли вар­тість про­їз­ду і не­на­леж­но від­зві­ту­ва­ли про ви­тра­ти на фут­бол... Ну, бра­зи­ль­ці за це по­ча­ли за­ки­да­ти дер­жав­ні ус­та­но­ви кок­тей­ля­ми Мо­ло­то­ва, але ж во­ни ди­ку­ни, кра­ї­на тре­тьо­го сві­ту... Не вар­то й по­рів­ню­ва­ти з ци­ві­лі­зо­ва­ним ук­ра­їн­сь­ким на­ро­дом!

   Видалити