середа, 4 листопада 2009 р.

Ігри з правописом


В сучасному українському правописі явно бракує букв, що позначають дж і дз. Але це ще не все. У нас нема йотованої о. Для позначення цієї букви, російське ё підходить погано, оскільки не чергується з е. На мою думку, білоруси зробили помилку, ввівши її в свій правопис у такому вигляді. Втім, і в російському правописі до неї є претензії: вона завжди під наголосом, а коли наголос не падає, читається і пишеться як е. Але точно так само читається, наприклад, ненаголошене я. Отже, чергування ё з е нічим, окрім традиції, не аргументовано...

Для позначення йотованої о в українській мові можна використати букву ә. Тоді всі голосні (окрім и) матимуть йотовані відповідники.

Ще одна необхідна буква це буква ждж — дзвінка щ. Це буквосполучення зустрічається в основному в словах виїжджати і спільнокореневих. Але, так само, як і буква щ, читається по-різному в різних реґіонах України. Це легко бачити на прикладі ненормативної лексики — замість ждж часто пишуть жж. (Та й в нормативному переїжджати викидання д — розповсюджена помилка.) Крім того ждж чергується зі зд абсолютно аналогічно до чергування щ і ст: пригоститипригощати, приїздитиприїжджати. Отже, цілком доцільно буде позначати це буквосполучення окремою буквою җ.

Окрім цього, замість букви й, яка в українській мові чергується не з и, а з і, логічніше писати літеру ј, як у Драгоманівці.

Такий правопис я вважаю гарним і послідовним. І, разом з тим, хорошим компромісом з фонетикою. Текст легко читається завдяки тому, всі ці нові букви зустрічаються відносно нечасто. Це можна бачити на прикладі «Володаря перснів».

Другий підхід є значно радикальнішим. У ньому пропонується підхід одна буква — один звук (за винятком м'якого знаку). Тобто всі йотовані записуємо як й + відповідна голосна, щ записуємо як шч, а також вводимо букву ў, як у білоруській мові. Й замінювати на ј сенсу нема, оскільки однаково з'являється чергування ў з в... До того ж, після такої заміни це вже буде наполовину сербський правопис...

Утім, як на мене, такий правопис все одно виглядає досить химерно через надмірність шляпок над літерами. Та, думаю, для маньяків згодиться...

Головна проблема правил перекодування в тому, що вони застосовуються тільки в межах одного складу: якщо в слові передзвонити маємо буквосполучення дз, яке треба замінити на відповідну букву, то в слові передзимовий — це два окремих звуки! На щастя, тепер цю проблему легко розв'язати, оскільки можна просто розставити переноси... Так стало можливим написати цей конвертер.

9 коментарів:

 1. впізнаю суто інженерний потяг до впорядкування всього =) я сам схильний до такого, але з мовою все-таки обходився б якось лагідніше... перекладаючи відомий англійський жарт: не ремонтуймо того, що не поламане =)

  ВідповістиВидалити
 2. Так я ж не ре­мон­тую. Прос­то гра­ю­ся... :)

  ВідповістиВидалити
 3. Сербський правопис ще послідовніший, бо там мйакі звуки також позначайутьсьа однійейу літеройу (тобто мйякий знак там не потрібен).

  ВідповістиВидалити
 4. Ну, в нас для цьо­го за­ба­га­то м’я­ких лі­тер... ;)

  ВідповістиВидалити
 5. По­ста­вив за­мість м’я­ко­го зна­ка ді­ак­т­рич­ну ша­поч­ку. Зо­всім хи­мер­но ста­ло... =)

  ВідповістиВидалити
 6. Правопис треба змінювати, це очевидно. Але, не перегинайте палку! Якщо «ждж» зустрічається у декількох словах, мати для цього окрему літеру — нонсенс! До того ж, на дворі XXI століття, тому доведеться думати куди запхнути всю цю красу на клавіатуру.

  Другий підхід, взагалі-то називається Дрогоманівкою:) Ну, там тільки j замість й, це правда.
  «ви­гля­дає до­сить хи­мер­но че­рез над­мір­ність шля­пок над лі­те­ра­ми» бідні, бідні чехи... В них пів-абетки з диакритикою...

  Для «дз» та «дж», потрібні окремі літери (у журналі Сучасність колись пропонували для них Z та J, відповідно), але ще більше це потрібно для «щ», оскільки на Сході ніхто уявлення не має, що Щ, це насправді ШЧ, бо ж пишеться так само, як російська Щ, так що, можливо є сенс писати ШЧ, або хоча би у школах вчити писати якось по-особливому...

  ВідповістиВидалити
 7. Для Дра­го­ма­нів­ки я теж пи­сав кон­вер­тер. Тіль­ки там не бу­ло букв для дж і дз...

  Що­до щ, то я з ва­ми не зго­ден. Ну, при­пус­ти­мо, щ не чи­та­ють як шч, то­му що не пи­шуть. А чо­му ж не чи­та­ють то­ді ждж пра­ви­ль­но?

  ВідповістиВидалити
 8. Чомусь у мене ў Firefox-і ў правому нижньому полі конвертера голосна літера й діакритична шапочка помінялися місцями. У слові Поділля літера а злилася з останньою літерою л, а праворуч від цієї комбінації над порожнім місцем з'явилася шапочка…

  ВідповістиВидалити
 9. Не­пра­ви­л̑­но ві­до­бра­жуйе зна­чит̑. Йа ні­чо­го не мі­н̑аў: ді­ак­т­ри­ка прос­то за­мі­н̑уйе мйа­кий знак.

  ВідповістиВидалити